کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

کارگاه آموزشی صدور اجرائیه اسناد الکترونیکی

کارگاه آموزشی صدور اجرائیه اسناد الکترونیکی

كارگاه آموزشي صدور اجرائيه اسناد الكترونيكي 8 آبان برگزار مي شود.

 

اين كارگاه آموزشي دوشنبه 96/8/8 ساعت 16 با حضور آقايان محمد احمديان (اجرا) و مرتضي ياري (سامانه الكترونيكي اجرا) در محل سالن اجتماعات كانون برگزار مي شود.

 

از كليه همكاران جهت حضور در اين كارگاه آموزشي دعوت به عمل مي آيد.

تاریخ ارسال خبر: 
96/08/06