کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 29 تير 1397

دومین مسابقه شطرنج کانون سردفتران