کانون سردفتران و دفتریاران

دوشنبه, 25 تير 1397

نشست تخصصی اعتبار سند رسمی در تعارض با ادله اثبات دعوی