کانون سردفتران و دفتریاران

جمعه, 31 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

متصدیان هوشیار باشند؛بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی ابلاغ شد

متصدیان امر هوشیار باشند؛
بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی ابلاغ شد
متصدیان امور ثبتی، سردفتری و قضایی هوشیار باشند که برخی از مهرهای مفقودی بی‌اعتبار شد
 
به گزارش خبرنگار ماهنامه «کانون» بی‌اعتباری برخی از مهرهای مفقودی دفترخانه‌ها و مراجع قضایی ضمن تأیید حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت از سوی معاونت امور اسناد ابلاغ شد.
این ابلاغیه که به تأیید حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت در خصوص مهرهای مفقودی دفترخانه و مراجع قضایی رسیده تأکید دارد که جهت جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی کلیه واحدهای ثبتی و دفاتر حوزه تابعه به این مهم توجه نمایند، براساس این گزارش، تعداد 4 فقره مهر مخصوص دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تعداد 9 فقره دیگر مربوط به مراجع مختلف قضایی بوده که دست‌کم از تاریخ صدور این ابلاغیه یعنی 21/7/1388 بی‌اعتبار خواهد بود.

     ردیف
استان
مهرمفقودی
ملاحظات
1
مازندران
مهر دفتر شعبه سوم دادگاه انقلاب حقوقی بابل
تصویر شماره 1
2
گیلان
مهر دفتر ثبت ازدواج 192 تالش
تصویر شماره 2
3
گیلان
مهر دفتر اسناد رسمی 239 رشت
تصویر شماره 3
4
همدان
مهر بازرسی شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب همدان
تصویر شماره 4
5
گلستان
مهر دادگاه تجدیدنظر و کیفری استان گلستان
تصویر شماره 5
6
تهران
مهر دفتر بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22
تصویر شماره 6
7
تهران
مهر پلمپ شهرستان کرج
تصویر شماره 7
8
فارس
مهر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شیراز
تصویر شماره 8
9
گیلان
مهر دفتر ثبت طلاق تالش 122
تصویر شماره 9
10
مازندران
مهر دفتر اسناد رسمی 322 تنکابن
تصویر شماره 10
11
فارس
مهر دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی و انقلاب شیراز
تصویر شماره 11
12
کرمان
مهر شورای حل اختلاف سیرجان شعبه 11
تصویر شماره 12
13
قم
مهر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قم
تصویر شماره 13