کانون سردفتران و دفتریاران

پنجشنبه, 30 فروردين 1397

 

آدرس كانال ما در تلگرام
@notary_ir

صفحه ما در اينستاگرام
notary.ir

صفحه ما در سايت آپارات

ماهنامه شماره 99 - آذر 1388

مجله خبری و تحلیلی در زمینه علوم انسانی
سال پنجاه و یکم، دوره دوم، ماهنامه شماره 99
آذر ماه 1388

 


 

فهرست

 

مقالات
ترجمه
نقد کتاب

 

اخبار، قوانین، مقررات، آراء، نظریه های مشورتی و گزارش ها

 

بخشنامه
خبر
نظریه های مشورتی
ترجمه خلاصه مطالب ماهنامه